Kindly go to our new site Manga Spectrum to access the downloads.

Tomodachi o Tsukurou

Tomodachi o Tsukurou's Cover
  • Alternative Name: ??????????; Tomodachi o Tsukurou.; Tomodachi wo Tsukurou; Tomodachi wo Tsukurou.
  • Author(s): Shouma Keito
  • Artist(s): Shouma Keito
  • Status: Ongoing
  • Type: manga
  • Genre(s): 4 Koma Shounen
  • Synopsis:
  • Original comic at:
    http://sai-zen-sen.jp/comics/twi4/tomotuku/

168 chapter(s) 0 comment(s)